SALGSBETINGELSER

www.mathisen-as.no kan du bestille ulike masser som blir levert på ønsket adresse. For masser, volum eller avstander utover det som kan velges i nettbutikken må du ta kontakt med Mathisen AS direkte (telefon: 62 34 11 55, eller e-post: post@mathisen-as.no). Alle prisersom oppgis er inklusive merverdiavgift. Kjøper vil få en ordrebekreftelse på epost etter bestilling. Skulle det være behov for flere avklaringer, så vil vi ta kontakt med deg.

Dersom du oppdager noe feil ved din bestilling, ta kontakt med Mathisen AS så raskt som mulig. Ordrer som ikke blir effektuert er uten kostnad for kjøper, og pengene vil bli refundert.

Partene

Selger er Mathisen AS, Jemtlandsvegen 9, 2383 Brumunddal, Epost: post@mathisen-as.no, Telefon: 62 34 11 55, Organisasjonsnummer: 951 648 736, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Betaling

Massene som bestilles betales ved bruk av Vipps. Alt kjøp i vår nettbutikk belastes ved bestilling. Det tilkommer ingen gebyrer for betaling. Prisen er komplett inklusive mva. og frakt til oppgitt adresse.


Levering

Bestilte masser blir levert til adresse oppgitt ved bestilling. Masser vil normalt bli levert i løpet av 1 – 3 virkedager. Mathisen AS tar ikke noe økonomisk ansvar ved forsinket levering.

Levering av masser til ønsket sted forutsetter adkomst for tung lastebil. Det betyr 3 meter bred vei og fri høyde på 4,5 meter. I tillegg må det være mulig å snu eller rygge. Dersom adkomst til oppgitt sted ikke er mulig, vil sjåføren ta kontakt med kjøper for å finne alternativtsted for levering. Dersom vi ikke oppnår kontakt med kjøper innen kort tid, vil sjåføren returnere med massene, og kjøper vil bli belastet med kostnaden for transport.


Angrerett

Massene som Mathisen AS selger er fysisk vare. Det betyr begrenset angrerett. Ved bruk av angreretten (inntil 14 dager etter levering), må kjøper selv ta kostnadene som påløper ved en eventuell retur. For bruk av angreretten, ta kontakt med selger på epost eller telefon.
Les mer om dette hos Forbrukerrådet, (https://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/).


Reklamasjon

Kjøper er selv ansvarlig for at riktig type masse og mengde blir bestilt. Er kjøper usikker på hva som trengs, ta kontakt med selger. Kontaktinformasjon finnes på nettsidene. Kjøper er også ansvarlig for å legge inn riktig adresse, og gi riktig henvisning til hvor massene skal tømmes. Selger er ansvarlig for at produktet som leveres er i henhold til kjøper sin bestilling og beskrivelse.

Hvis det foreligger en mangel ved varen som er levert, må kjøper innen rimelig tid melde fra om mangelen til selger. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder etter levering. Reklamasjon bør skje skriftlig på epost.


Personopplysninger

Mathisen AS bruker de personopplysningen kjøper oppgir ved bestilling. Personopplysningene blir lagret i vårt kunde- og ordresystem og blir kun brukt til gjennomføring av ordren, samt at det blir liggende som kundeinformasjon til senere. Mathisen AS henter ikke inn andre personopplysninger enn det kjøper selv oppgir. Kundeinformasjonblir ikke delt med 3. parter.

Personopplysningene som lagres er: navn, adresse, mobilnummer og epost.


Konfliktløsning

Klager skal rettes til selger inn rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600, eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.