graving

Vi utfører både mindre og større anleggsoppdrag. Det vil si alt fra små garasjetomter til grunnarbeider for større industri- eller skolebygg, fra drenering rundt kjellere til større VA-anlegg, fra en ny biloppstillingsplass foran privathuset til større parkeringsplasser.

DETTE KAN VI GRAVE:

KONTAKT OSS OM GRAVING ->

Øystein Mathisen

Daglig leder
908 66 753

Graving

Mathisen AS har 12 gravemaskiner i ulike størrelser. Alt fra små gravere til store 40-tonns gravemaskiner.

De fleste gravemaskinene har belter, men vi har også tre hjulmaskiner.

De store maskinene kan også brukes til pigging av fjell.