masseveileder

Er du usikker på hva slags type masse eller størrelser du skal bruke på prosjektet ditt? Her får du litt tips og råd.

Hva slags masser skal jeg velge?

MATJORD

Jord egnet som topplag for å etablere gressflater. Viktig å gjødsle og vanne godt ved etablering, spesielt på vår og sommer. Matjorden er torvfri og klar til å legges ut.

Bruksområder:

 • Plen
 • Blomsterbed, busker og trær
 • Grønnsakshager

UGRESSFRI MATJORD

Ugresssfri matjord egner seg til bruk i plantefelt med busker og trær, samt blomsterbed. Egenvekt 1,5 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Plantefelt
 • Busker og trær
 • Blomsterbed
matjord gressfri

DEKKBARK

Dekkbark er laget av barken fra furu og gran og brukes i bed og skråninger for å hemme vekst av ugress. Bruk gjerne fiberduk under for bedre resultat. Dekkbark er tung og stabil og holder på fuktigheten i bakken.

Anbefaler 5 cm tykt lag med fiberduk, 10 cm uten fiberduk. Dekkbark blir over tid brutt ned til jord og må etterfylles og vedlikeholdes hvert 2. til 3. år. Egenvekt 0,75 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Topplag bed og skråning
 • Rundt frukttrær og hekkplanter

STØPESAND 0–4 MM

Støpesand inneholder fraksjoner fra 0 til 4 mm, og egner seg som tilslag i betong ved fine arbeider. Både singel og pukk kan også brukes som tilslag i betong for økt styrke på betongen. Støpesand egner seg også i sandkassa til barna, da den kan bygges med.


Bruksområder:

 • Tilslag betong
 • Sandkasse for lek
støpesand

SUBBUS 0–8 MM

Subbus er knust bergmateriale som inneholder finstoff ( 0 mm) og egner seg godt som topplag under heller og belegningsstein. Subbus kan også brukes som topplag på gårdsplasser og parkeringer da den blir veldig hard og kompakt. Massen komprimerer godt og har ikke drenerende egenskaper. Egenvekt 1,6 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Topplag under belegningsstein, heller og hagesingel
 • Topplag på gårdsplass
 • Avretting

VEIGRUS 0–16 MM

Veigrus inneholder både finstoff (0 mm) og større fraksjoner (16 mm). Massen egner seg godt til etablering av mindre veier og stier. Veigrus komprimerer godt, og blir veldig hard. Egner seg godt til å utbedre ujevnheter og huller på grusveier. Egenvekt 1,4 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Etablering av mindre veier og stier
 • Vedlikehold av vei

BÆRELAG 0–32 MM

Bærelag er knust fjell som blir veldig stabil på grunn av blanding av store fraksjoner og finstoff (0 mm). Massen er ikke drenerende. Størrelsen på fraksjonen måles der steinen er smalest.

Bærelag egner seg godt å bruke i innkjøring under f.eks. singel eller som en del av oppbygging under belegningsstein og heller. Egenvekt 1,6 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Oppbygging av veg, sti og gårdsplass

STRØSINGEL 2–5 MM (TØRR)

Strøsingel som er lagret under tak for å unngå fuktighet. Velegnet til bruk om vinteren på glatte underlag

Egenvekt 1,6 tonn pr. m3.

 

Bruksområder:

 • Strøing
 • Strøkasser

HAGESINGEL 4–8 MM

Singel er knust stein fra bergmateriale. Fraksjonen er fra 4 til 8 mm. Massen drenerer og komprimerer godt. Hagesingel brukes ofte inntil husvegger og i bed. Den egner seg ikke på gangstier og gårdsplasser da den lett kan feste seg i skosåler og dekk. Egenvekt 1,5 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Topplag bed
 • Tilslag betong

HAGESINGEL 8–11 MM

Singel er knust stein fra bergmateriale. Fraksjoner er fra 8 mm til 11 mm. Massen drenerer meget godt. Skarpe kanter gjør at massen også komprimerer godt. Hagesingel 8 – 11 er veldig enkel å jobbe med. Større fraksjoner gjør at singelen egner seg godt på gårdsplasser og gangstier. Anbefaler å legge et lag på 3 – 5 cm. Egenvekt 1,5 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Gårdsplasser og gangstier
 • Tilslag betong
 • Drenering

PUKK 6–16 MM

Pukk er knust stein fra bergmateriale. Fraksjonene er fra 6 mm til 16 mm. Massen drenerer veldig godt og egner seg godt til fyllmasse inntil bygg og støttemurer. Pukken har skarpe kanter som gjør at den komprimerer godt. Egenvekt 1,5 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Drenering inntil vegg og støttemur
 • Tilslag betong

KULT 20–120 MM

Kult eller maskinkult er maskinknust stein som egner seg til fylling der behovet er over 30 cm. Fyllhøyden er ubegrenset. Massen har veldig gode bære egenskaper og drenerer godt. Kan også brukes som topplag i skråning og pyntefelt. Egenvekt 1,35 tonn pr. m3.

Bruksområder:

 • Forsterkningslag
 • Topplag i skråning

KONTAKT OSS OM MASSETYPER ->

Jan Morten Johansen

Prosjektleder
911 40 308

Har du noen spørsmål om hva slags masse du skal bruke på prosjektet ditt?

Ta kontakt så skal vi hjelpe deg.

Vi har også de vanligste massene på lager.