logo mathisen hvit transparent

gårdsplass

Vi tar gjerne på oss jobben med å sette i stand gårdsplassen din. Dette kan være alt fra bærelag og grusing til legging av brostein og asfaltering. Dette kan gjerne kombineres med støttemurer, kantsteiner og grøntanlegg. Vi tar på oss oppdrag på alt fra små private gårdsplasser til store næringsområder og parkeringsplasser.

ARBEID PÅ GÅRDSPLASS –>

to par bein i røde bukser på nylagt asfalt

KONTAKT OSS OM GÅRDSPLASS ->

Jan Morten Johansen

Prosjektleder
911 40 308

Gårdsplass

Kontakt oss da vel 🙂

Gårdsplass

Når du skal anlegge en gårdsplass er det viktig å tenke på hvilken bruk gårdsplassen skal ha.

Er den kun for personbiler, eller skal tyngre kjøretøy også kunne kjøre inn på gårdsplassen ved behov.

Avhengig av belastningen som gårdsplassen skal håndtere, må oppbygging av bærelagene under topplaget være riktig. Hvis ikke kan det fort bli såkalte kjørespor og fordypninger etter tyngre kjøretøy.