gårdsplass

Vi tar på oss oppdraget med å sette i stand gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veier  både for private og næringskunder. Dette kan være alt fra bærelag og grusing til legging av brostein og asfaltering. Dette kan gjerne kombineres med støttemurer, kantsteiner og grøntanlegg. Vi sikrer alltid et holdbart og jevnt resultat som vil vare i mange år fremover.

ARBEID PÅ GÅRDSPLASS –>

to par bein i røde bukser på nylagt asfalt

KONTAKT OSS OM GÅRDSPLASS ->

Jan Morten Johansen

Prosjektleder
911 40 308

Gårdsplass

Kontakt oss da vel 🙂

Gårdsplass

Når du skal anlegge en gårdsplass er det viktig å tenke på hvilken bruk gårdsplassen skal ha.

Er den kun for personbiler, eller skal tyngre kjøretøy også kunne kjøre inn på gårdsplassen ved behov.

Avhengig av belastningen som gårdsplassen skal håndtere, må oppbygging av bærelagene under topplaget være riktig. Hvis ikke kan det fort bli såkalte kjørespor og fordypninger etter tyngre kjøretøy.