Mathisen AS

Vi utfører oppdrag innen graving, riving, snørydding, grøntanlegg og massetransport for privatpersoner, næringskunder og offentlige etater i Innlandet.

Riving er en av våre ekspertkompetanser. Vi gjør alt fra kartlegging til sortering og miljøsanering. Vi sørger også for at rett personell med opplæring og sertifikater tar hånd om asbest, PCB, kvikksølv andre miljøfarlige stoffer og leverer dette til godkjente mottak.

Gå til tjeneste –>

Vi utfører både mindre og større anleggsoppdrag. Det vil si alt fra små garasjetomter til grunnarbeider for større industri- eller skolebygg, fra drenering rundt kjellere til større VA-anlegg, fra en ny biloppstillingsplass foran privathuset til større parkeringsplasser.

Gå til tjeneste –>

Om du vil hente masser selv med tilhenger, kan du besøke oss i Jemtlandsvegen 9 mellom 8 og 16. 

Se masser og priser her –>

Vi leverer alle typer pukk, grus, bærelag og singel. I vårt område er det grustak i Vang, Moelv og Rudshøgda, og vi henter hos alle disse produsentene, og leverer til deg som kunde. 

Gå til tjeneste –>

Vi tar gjerne på oss jobben med å sette i stand gårdsplassen din. Dette kan være alt fra bærelag og grusing til legging av brostein og asfaltering. Dette kan gjerne kombineres med støttemurer, kantsteiner og grøntanlegg. Vi tar på oss oppdrag på alt fra små private gårdsplasser til store næringsområder og parkeringsplasser.

Gå til tjeneste –>

Vi utfører vintervedlikehold av veger og plasser i Brumunddalsområdet. Våre kunder er alt i fra private huseiere, borettslag, butikker, industri og skoler/barnehager. Vi har eget lager for strøgrus under tak, og utfører derfor jobben raskt og effektivt.

Vi har større maskiner som tar de store flatene, og vi har mindre utstyr som brøyter og strør gangveger ned til 1,5 meters bredde.

Vakttelefon snørydding/strøing: Jan Morten – 911 40 308

Gå til tjeneste –>

Vi utfører kosting av veier og plasser. Denne tjenesten har høysesong når snøen akkurat er borte, og alt som er strødd på glatte dager gjennom vinteren kommer frem. Samtidig har vi også kunder som ønsker å koste uteplassen flere ganger gjennom sommerhalvåret.

Vi har en traktormontert kost som er 2,5 meter bred, og tar seg av de store arealene, og en liten maskin som gjør jobben inntil kanter og inne i kriker og kroker.

Har du et behov, meld ifra tidlig, for når asfalten stikker gjennom i vårsola, er det mange som skal ha kostet plassen samtidig.

Gå til tjeneste –>

Vi bygger og leverer komplette grøntanlegg – alt fra private hager og gårdsplasser til næringsområder, kommunale parker og uteområder i skoler og barnehager. Vi leverer også lekeapparater ferdig montert.

Sammen med våre partnere bistår vi i alt fra planlegging til bygging, samt drift og vedlikehold av ferdig anlegg.
 
 

Øystein Mathisen

Daglig leder
908 66 753

Lurer du på noe?